Hội viên Hawa

Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh, viết tắt là HAWA, là một Hội tình nguyện và phi chính phủ được thành lập từ năm 1991. Hội hiện có gần 400 doanh nghiệp hội viên, đến từ các lĩnh vực:

  • Chế biến gỗ: đồ gỗ nội và ngoại thất (51%)
  • Mỹ nghệ: mây, tre, lục bình; sơn mài, đồ mỹ nghệ; gốm, sứ (22%)
  • Thương mại: mua bán gỗ; máy móc; sơn; phần cứng (22%)
  • Dịch vụ (5%)
Công ty TNHH MTV FDV (Mỹ Nghệ Việt) vinh dự được kết nạp là thành viên chính thức của Hội Mỹ Nghệ và Chế biến Gỗ TPHCM góp phần thúc đẩy ngành hành thủ công mỹ nghệ Việt Nam nói chung và mỹ nghệ gỗ TPHCM nói riêng được phổ biến rộng rãi với thị trường.
Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Mỹ Nghệ Việt trân trọng thông báo với Quý cơ quan, Quý đối tác, khách hàng, Công ty TNHH MTV FDV đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần và đổi tên thành Công ty đầu tư – phát triển Mỹ Nghệ Việt kể từ ngày 12/06/2019.